google

De som har hatt et kjæledyr vet hvor mange gode opplevelser denne kontakten gir. Hvis det er slik at man selv ikke lenger kan eller vil ha det store ansvaret som det jo er å eie et annet levende vesen, så behøver ikke dette å bety at man ikke lenger skal få ha kontakt med dyr. Vi i HJELP TIL DEG vet at dyr virker positivt på mennesker på så mange måter. Det å kunne berøre, det å kunne vise omsorg for, eller kanskje bli med på en gåtur sammen med en hund, gir gode opplevelser for mange. La oss hjelpe deg!

 

Vi kan besøke deg med både hund, katt, kanin og fugl. Våre medhjelpere tar med sine egne dyr på besøk til deg, hvis du ønsker det. Eller du vil kanskje bli med oss på et gårdsbesøk?

 

På institusjoner og i den moderne verdens eldreomsorg brukes det en del robot -kjæledyr, som de eldre har på fanget og skal kunne vise omsorg for. Dette mener vi er en dårlig og kunstig etterlikning av det et ekte, levende vesen kan gi oss mennesker.

 

Kontakt med dyr kan gi bedre helse!