HJELP TIL DEG ønsker å formidle et helhetlig menneskesyn. Et menneskes behov kan deles opp i primære behov og sekundære behov. I psykologien er Maslows behovspyramide den mest kjente av behovsteoriene. Den legger – forenklet sagt - vekt på at de primære behovene må tilfredsstilles først, for så å definere andre behov som må tilfredsstilles oppover i en pyramide hvor selvrealisering - med alt hva det innebærer - troner på toppen av pyramiden.


I det norske velferdssamfunnet, på tross av alle utfordringene vi har, skal det offentlige i hovedsak ta seg av de primære, helsemessige behovene. Andre områder som er viktige for hvordan vi opplever livet og hvor god livskvalitet vi har, er overlatt til oss selv å stimulere.


Aldring og sykdom er ofte faktorer som gjør det vanskeligere å kunne leve det livet vi ønsker å leve. Vi trenger da mer hjelp enn før, men vil ofte ikke belaste familie og omgangskrets med våre egne problemer. Det er selvtilfredsstillende i størst mulig grad å klare seg selv, men det er mange måter å gjøre akkurat det på. Blant annet å søke den hjelpen som finnes som man trenger. For det å skulle klare seg helt selv er egentlig noe ganske unaturlig for oss mennesker, det finnes vel egentlig ingen som noen gang har gjort det bokstavelig talt. Vi har hele livet vært avhengig av samspillet med andre mennesker, fruktene av andres arbeid osv i et komplekst samspill mellom det vi selv gir og det vi mottar fra andre.

Vi som utfører tjenester innenfor HJELP TIL DEG-konseptet har mangeårig erfaring fra det kommunale helsevesenet, fra institusjoner og omsorgsboliger. Innenfor trange budsjetter og arbeidsinstrukser basert på spesifikke vedtak som gjelder den enkelte, har vi erfart at det er vanskelig å få gjort nok, dvs. tilfredsstilt de behovene vi ser mennesker har. Vi har alltid hatt lyst til å gjøre mer for de menneskene vi har vært i kontakt med, og ser HJELP FOR DEG som en mulighet til å kunne realisere mer av dette.

HJELP TIL DEG har også personer som kan utføre spesifikke oppdrag som frisørtjenester, massasje og fotpleie. I tillegg har vi en kulturarbeider og en maler med oss.

Å inngå en avtale med HJELP TIL DEG skal gi deg gode tjenester, slik du ønsker dem utført, og i tillegg en god opplevelse, basert på respekt og menneskeverd.

Vi legger vekt på det helsefremmende i sosialt samvær og sosial deltagelse, i det å kunne mestre og i en god kulturopplevelse. Vi har organisert oss slik at vi fra dag 1 kan hjelpe med det meste, og utvikler oss i takt med alle de nye erfaringene vi får fra vårt arbeid.

Legger vi for stor vekt på at vi skal klare alt selv, kan det bety at det å strekke seg etter noe mer enn bare å få tilfredsstilt de primære, helsemessige behovene blir vanskelig, eller noen ganger helt utenfor rekkevidde.


Det legges liten vekt på å ivareta menneskers sosiale og kulturelle behov i det offentliges harde prioriteringer av ressursene. Det er kanskje også riktig, men uansett er det et politisk og økonomisk valg som, på ingen måte betyr det samme som at forsømmelse av disse områdene ikke gir en lavere livskvalitet enn om de kunne stimuleres.


HJELP TIL DEG kan besøke og hjelpe mennesker i alle aldersgrupper. Mange private tjenesteleverandører opplever at det først og fremst er familien eller andre pårørende som tar kontakt, og et godt samarbeid med de som er de vi skal hjelpe sine fremste ressurspersoner er noe vi selvfølgelig verdsetter og vet er viktig. Den hjelpen vi kan gi vil ofte gjøre det lettere for nettopp disse å spille en enda viktigere rolle i livet til den de er glad i!