google

Fritak fra moms.
Våre primærtjenester er fritatt for moms for de som på grunn av høy alder eller sykdom har et behov for den type hjelp som vi utfører, og som ikke lenger klarer å gjøre de samme tingene selv. Før vi inngår en avtale vil vi gjerne avholde et kostnadsfritt møte, for å informere om våre tjenester og få best mulig oversikt over helse, funksjonsnivå, eventuelle sykdomsproblemer og andre behov. For noen av våre tjenester kan det være nødvendig med en legeerklæring eller en bekreftelse fra kommunen på at behovet for den type çhjelp som vi tilbyr foreligger.

 

I vårt dekningsområde, kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Svelvik begynner timen når vi kommer til den vi utfører tjenesten for. Gjelder oppdraget utenfor disse kommunene fakturerer vi også for den tiden vi bruker på å reise til oppdragsstedet.

 

Bilgodtgjørelse:
Hvis man ønsker å kjøre på biltur, bli med å handle, eller at HJELP TIL DEG skal bruke bil i andre sammenhenger under oppdraget kommer bilgodtgjørelse i henhold til statens satser i tillegg til timeprisen.

 

Timepriser, fram til kl 17.00 kr 395 per time
Kveld på hverdag (etter kl 17.00) kr 445 per time
Helg kr 470 per time
Helgekvelder kr 500 per time
Helligdag kr 650 per time

 

Ved nattarbeid, omsorg under hele døgnet eller reiser som inkluderer en eller flere overnattinger vil vi avtale en pris spesielt. Prisen er blant annet avhengig av hva slags tjenester som trengs utført. Spør oss om tilbud!